JIRA och Confluence som tjänstern

Med hjälp av Atlassians JIRA hanterar du även stora arbetsmängder. Du kan ta fram information kring utförandet av uppgifterna och lösningar som har hittats för problem.

Lösningen inkluderar JIRA-tjänsten för 12 månader, licens, servermiljö, underhåll, bevakning och uppdateringar.

Godkända tillägg:

Användare (st.) Företag (kr/m) Läroanstalt (kr/m)

Atlassian Confluence som som du kan bygga upp ditt sociala intranät med, hantera information använda som företagswikier och som nätgemenskap kombinerar användavänlighet med en enorm mängd egenskaper.

Lösningen inkluderar Confluence-tjänsten för 12 månader, licens, servermiljö, underhåll, bevakning och uppdateringar.

Godkända tillägg:

Användare (st.) Företag (kr/m) Läroanstalt (kr/m)

Till priserna läggs giltig moms. Priserna gäller tillsvidare.

Ta i bruk JIRA eller Confluence här! ›

Kostnaderna inkluderar

 • Användarrättigheterna till programvaran (Confluence- eller JIRA-licens)
 • Installation av nya versioner två gånger per år förutsatt att endast tillägg (plug-in) som godkänts av Ambientia har använts i programvaran.
 • Användarrätt för underhåll och bevakning av en kundspecifik server som fungerar i en virtualiserad miljö.
 • Information om nya programversioner.
 • Tjänstens säkerhetskopiering och förvaring av kopiorna i 90 dagar.
 • Service som förutsätt för driften utförda på vardagar kl. 6 – 18.
 • Rätt att använda Ambientas övriga tjänster mot ersättning enligt Ambientas giltiga Prislista.
 • Kritiska dataskyddsuppdateringar

Övriga tjänster

 • Koppling av programvaran till kundens användarregister (Active Directory eller LDAP)
 • Bearbetning av programvara och tillägg och installation av tillägg samt tillsättande av användar- och gruppkoder.
 • Bearbetning av virtuella datorns brandmur.
 • Hantering av säkerhetskopior och exportfiler.
 • Installation av programversionernas uppdateringar oftare än två gånger per år.
 • Anskaffning och installation samt uppdatering av tillägg.
 • Uppdatering av nya programversioner och installation av uppdateringen vid användning av tillägg (plug-in) som Ambientia inte godkänt.
 • Ändringar i användargränssnitt.
 • Konsultering och utbildning.

Kontakta vårt kundservicecenter om du har frågor.

Kundtjänst
Telefon +46 72 588 4636
customerservice
www.ambientia.se

Kundtjänsten är för närvarande tillgänglig på engelska.